GGD

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over opvoeden en de gezondheid van kinderen.
Vierjarigen tot 4 jaar kon u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor u. Het digitale dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.
Vier- en vijfjarigen U en de leerkracht krijgen een vragenlijst over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind. Een logopedist nodigt uw kind uit voor een onderzoek als dat nodig is. De logopedist let hierbij op: stem, spraak, taal, luistervaardigheden en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw kind door.
Vijfjarigen De jeugdverpleegkundige of jeugdarts voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. We voeren een gesprek over de gezondheid van uw kind. U kunt daarvoor zelf onderwerpen inbrengen. Ook meten wij lengte en gewicht en doen wij een gehoor- en oogtest.
Negenjarigen Uw kind krijgt een uitnodiging voor:
- meten van lengte en gewicht
- de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond
- de dtp-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.

Groep 7 De kinderen krijgen een interactieve groepsles. Onderwerpen zijn voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid.
Inloopspreekuren Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn.
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust!
T: 088 – 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur
E: jgz@ggdnog.nl
Wilt u meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl

Opvoeden is leuk, maar soms ook heel lastig.

Naast de reguliere contactmomenten op school, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Zij kunnen het inloopspreekuur gebruiken om hun vragen en of zorgen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, gewicht, slapen of schoolverzuim. Ook is er de mogelijkheid om uw kind te laten meten en/of wegen en oren en ogen te testen.

De jeugdverpleegkundige adviseert, informeert en/of verwijst door. De jeugdarts kan worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.

Voor de E.C. Theo Thijssen is Suzanne Drieënhuizen daarvoor beschikbaar.


Via deze link kunt u de E-magazine GGD lezen: E-magazine Jeugdgezondheidzorg GGD Noord- en Oost-Gelderland   

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter