Verlof- / Klachtenregeling

Verlofregeling
In principe kan er niet van de vastgestelde schoolvakanties worden afgeweken. Bij uitzondering mag een directeur een kind vrij geven voor een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties;  dit mag één keer per jaar en niet langer dan tien dagen. Bovendien mag dit alleen als de ouders door hun beroep niet op vakantie kunnen tijdens de schoolvakanties (hiervoor  moet de werkgever een verklaring afgeven). Overigens mag de directeur geen vrij geven in de eerste twee weken na de zomervakantie omdat dit extra belangrijke weken zijn. Scholen moeten wel vrij geven in bijzondere gevallen zoals een huwelijk of begrafenis, ook kan er vrij worden gegeven als een kind niet op school kan zijn vanwege een geloofs- of levensovertuiging. Voor meer informatie klik op leerplicht.

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek E.C. Theo Thijssen

Klachtenregeling onderwijs
Archipel is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Deze commissie is opgericht door de werkgeversorganisatie VOS/ABB. Onze klachtenregeling is in 2008 geactualiseerd en hieraan is nu het klachtenreglement van de Landelijke Klachten Commissie toegevoegd.

De klachtenregeling heeft betrekking op klachten van algemene aard, seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Klachten kunnen ingediend worden door een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

In de klachtenregeling is de procedure weergegeven en er worden richtlijnen gegeven hoe te handelen bij verschillende klachten. Ook de taakomschrijving van de contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon is opgenomen. Evenals de gedragsregels t.b.v. alle schoolbetrokkenen. Klik hier voor de volledige klachtenregeling.

Klachtenregeling opvang
Het Kindercentrum kent een interne en een externe klachtenregeling die is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie in Gelderland en Overijssel Spectrum CMO, waar u uw klacht neer kunt leggen. Voor alle duidelijkheid: het staat onze klanten vrij, om welke reden dan ook, de interne regeling over te slaan en direct hun klacht kenbaar tem maken bij deze externe klachtencommissie of de geschillencommissie. Alle oudercommissies van de het Kindercentrum zijn aangemeld bij de klachtenkamer Oudercommissies Kinderopvang, zoals de Wet Kinderopvang sinds 1 januari 2009 verplicht heeft gesteld.

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter