Aanmeldprocedure en formulieren

Opvang

Voor specifieke informatie over kinderopvang kunt u contact opnemen met Smallsteps Theo Thijssen. Tevens kunt u op de website aanmeldformulieren vinden.
Tel: 06 - 362 536 89
Mail: theothijssen@smallsteps.nl
www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/zutphen-theo-thijssen

Onderwijs

Door invullen van het aanmeldformulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Naast het invullen van het formulier maken we graag een afspraak met u voor een intake gesprek met de directie.

Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk minimaal 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.

Aanmeldformulier basisonderwijs E.C. Theo Thijssen

 

 

 

 

Twitter