Tarieven

Onderwijs en opvang worden verschillend gefinancierd. Onderwijs is in principe gratis, voor kinderopvang betalen de ouders een eigen, inkomstenafhankelijke bijdrage.

Opvang

Op de website van Smallsteps.nl kunt de nieuwe tarieven en algemene voorwaarden voor 2020 vinden. Deze zijn vastgesteld nadat de oudercommissies van Smallsteps.nl schriftelijk advies hebben gegeven op de door ons verspreide adviesaanvraag

Kinderopvangtoeslag

Ouders die beide werken of alleenstaande ouders die werken ontvangen, via de Belastingdienst, een (inkomensafhankelijke) tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang: de kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl en maak een proefberekening.

Voor meer informatie over Kinderdagverblijf en BSO Theo Thijssen kunt u terecht bij de locatiemanager, Helga de Krosse: Email: helga.dekrosse@smallsteps.nl , telefoon 06-50172000 

Facebook