De Ouderommissie onderdeel kinderopvang

Voor de Buitenschoolse Opvang (BSO) en het Kinderdagverblijf (KDV) binnen het Educatief Centrum, is de medezeggenschap van ouders geregeld via een Ouder Commissie (OC).

De Ouder Commissie bestaat uit ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van deze opvang. De OC heeft adviesrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, pedagogisch beleid en veiligheid & hygiëne. De OC overlegt met enige regelmaat met de clustermanager afdeling kinderopvang. Ook zijn er contacten en gezamenlijke activiteiten tussen de OC kinderopvang en de Medezeggenschapsraad van het onderdeelonderwijs.

Suggesties en vragen
Heb jij suggesties of vragen voor de OC? Laat het ons dan weten via: (mailadres volgt binnenkort) of spreek ons gewoon aan.

Wie zijn de OC-leden?
Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de OC. U kunt zich aanmelden bij Anje Bechtel.

Hoe werkt de OC?
In het Werkplan OC hebben ze beschreven hoe zij werken. In dit werkplan kun je meer lezen over onder meer de samenstelling van de Ouder Commissie, de overleg cyclus, de aandachtsgebieden en doelstellingen en de financiën.Facebook