Verlof- / Klachtenregeling

Verlofregeling
In principe kan er niet van de vastgestelde schoolvakanties worden afgeweken. Bij uitzondering mag een directeur een kind vrij geven voor een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties;  dit mag één keer per jaar en niet langer dan tien dagen. Bovendien mag dit alleen als de ouders door hun beroep niet op vakantie kunnen tijdens de schoolvakanties (hiervoor  moet de werkgever een verklaring afgeven). Overigens mag de directeur geen vrij geven in de eerste twee weken na de zomervakantie omdat dit extra belangrijke weken zijn. Scholen moeten wel vrij geven in bijzondere gevallen zoals een huwelijk of begrafenis, ook kan er vrij worden gegeven als een kind niet op school kan zijn vanwege een geloofs- of levensovertuiging. Voor meer informatie klik op leerplicht.

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek E.C. Theo Thijssen

Klachtenregeling onderwijs
Archipel is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Deze commissie is opgericht door de werkgeversorganisatie VOS/ABB. Onze klachtenregeling is in 2008 geactualiseerd en hieraan is nu het klachtenreglement van de Landelijke Klachten Commissie toegevoegd.

De klachtenregeling heeft betrekking op klachten van algemene aard, seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Klachten kunnen ingediend worden door een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

In de klachtenregeling is de procedure weergegeven en er worden richtlijnen gegeven hoe te handelen bij verschillende klachten. Ook de taakomschrijving van de contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon is opgenomen. Evenals de gedragsregels t.b.v. alle schoolbetrokkenen. Klik hier voor de volledige klachtenregeling.

Klachtenregeling opvang

We doen er alles aan om je kind zorgzaam op te vangen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Aarzel dan niet om ons dat te laten weten. Waar je klacht ook over gaat, samen komen we tot een oplossing.

In onze klachtenprocedure en ons klachtenreglement lees je hoe we omgaan met klachten.

Klachtenprocedure oudercommissie:

Elke locatie van Smallsteps heeft een oudercommissie. Ook klachten van oudercommissies nemen we serieus. Bespreek het eerst met de locatiemanager. Komen jullie er samen niet uit, of wil je het liever niet met de locatiemanager bespreken, dan kun je contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.

In onze klachtenprocedure en het klachtenreglement voor oudercommissies lees je welke stappen we daarin volgen, en waar of bij wie je terecht kunt.

Voor vragen, suggesties en klachten.

 

Facebook