Voor de actuele planning verwijzen wij u naar Parro, ons digitale communicatiemiddel tussen ouders en school.

Facebook