Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan (SOP) vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.
De visie van onze school is dat ieder kind ertoe doet en dat ieder kind wil leren. Om dat te bereiken willen we een educatief centrum zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. 
Deze visie op onderwijs geeft al aan dat onze school het kind vooropstelt en dat wij passend onderwijs bieden voor alle kinderen die ingeschreven staan bij onze school. 
We hebben als school dit profiel met zorg ingevuld en hopen hiermee een algemeen beeld te geven van de mogelijkheden en grenzen binnen onze school. Het schoolondersteuningsprofiel is een standaard document waarin de school zichzelf beoordeelt en aangeeft in hoeverre de school in staat is om passend onderwijs te bieden. De antwoordmogelijkheden zijn: slecht - onvoldoende – voldoende – goed – (nog) niet van toepassing. Passend onderwijs is echter altijd maatwerk en de antwoorden op de gestelde vragen zullen vaak een nuancering verdienen. Ze doen niet altijd recht aan de individuele situaties. 
Heeft u vragen over passend onderwijs of over de mogelijkheden die de Theo Thijssen uw kind kan bieden, neem dan contact op voor een gesprek met de directie of de intern begeleider. 

Schoolondersteuningsplan

Facebook