Ondernemend leren

In Educatief Centrum Theo Thijssen staat ondernemend leren centraal. Bij ondernemend leren worden kinderen uitgedaagd iets concreets te realiseren; een boek maken, gasten ontvangen, een winkel openen, optredens verzorgen, de tuin inrichten etc. Ze krijgen de ruimte om initiatieven te ontplooien en daardoor inzicht in hun eigen mogelijkheden. De ondernemende aanpak vergroot het zelfvertrouwen van kinderen, het verrijkt de leeromgeving en heeft meer motivatie en betere resultaten tot gevolg. Ondanks de ruimte voor eigen initiatief wordt er in ons centrum gewerkt volgens een duidelijke structuur en krijgen de kinderen ondersteuning wanneer ze dat nodig hebben.

Ondernemend leren, als uitgangspunt in onderwijs en opvang, kenmerkt zich door: 

- uitdaging voor zowel kind als professional 
- concrete en realistische situaties 
- goede ontwerpstructuur waarin de professional meehelpt bij het maken van een plan, een structuur of een onderzoek 
- veel aandacht voor talentontwikkeling (ontdekken van kwaliteiten en talenten van kinderen, leerkrachten en groepsleiding) 
- maximaal leereffect (niet alleen ‘fun’ maar écht leren) 
- meesterschap (wat we doen, doen we goed; je mag meesterlijk goed worden!). 

In de praktijk bieden wij de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, verkeer) niet als losse vakken, maar in blokken van zo’n acht weken achter elkaar aan. Dus acht weken lang staat bijvoorbeeld aardrijkskunde centraal in alle groepen; zowel in het dagverblijf, de BSO als op school vinden activiteiten plaats die daar bij horen. Aan het einde van zo’n periode presenteren de kinderen dat wat ze geleerd hebben aan elkaar, bijvoorbeeld door een boek, een krant, een (foto)tentoonstelling te maken, een optreden te verzorgen of een presentatie te geven. Ook (groot)ouders en buurtbewoners worden bij projecten betrokken, bijvoorbeeld door hun kennis in te zetten of hen uit te nodigen voor de startbijeenkomst en/of afsluiting van een project.

Voor kinderen betekent ondernemend leren onder meer:

• Echt (echte mensen, echte dingen, echte situaties)

• Rollen (ik ben…)

• Relevantie (voor de kinderen zelf, voor de school, voor de buurt, voor de maatschappij)

• Verantwoordelijkheid (niet zij, maar wij brengen het zelf tot stand)

• Reflectie (zicht op kennis en kunde)

 

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter