Naar de brugklas

Het voorlopige schooladvies voor het voortgezet onderwijs bespreekt de leerkracht voor de jaarwisseling in groep 8. In groep 8 wordt in februari de Cito eindtoets afgenomen. Als in maart de uitslagen van de eindtoets binnen zijn, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht en wordt het definitieve schooladvies gegeven. De score van de eindtoets, het schooladvies en de wens van de ouders sturen wij naar de middelbare school van uw keuze. Als ouder vult u zelf het aanmeldingsformulier voor uw kind in van de school van uw keuze. Dit formulier levert u in bij de groepsleerkracht van uw kind.

Uit onze ervaring blijkt dat de scholen voor voortgezet onderwijs de kinderen steeds meer plaatsen op basis van de uitslag van de eindtoets. Er wordt weliswaar rekening gehouden met het schooladvies en met de wens van de ouders maar de laatste jaren geeft de eindtoets steeds vaker de doorslag bij de plaatsing in de brugklas. De middelbare school kan bij twijfel een aanvullende test afnemen.

Als leerlingen naar verwachting de einddoelen van groep 8 niet gaan halen en dus naar het praktijkonderwijs (PRO) of VMBO-BB gaan, maken zij de LWOO-PRO-test (LWOO=leerwegondersteunend onderwijs) van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) op Het Stedelijk. De Regionale Verwijzingscommissie (RVC)geeft een advies. Dit advies is bindend en bepaalt het niveau van plaatsing.

Voorbereiding op voortgezet onderwijs

Stichting Archipel onderhoudt een speciale band met het voortgezet onderwijs in Zutphen en omstreken. De scholen werken al jaren nauw met elkaar samen als het gaat om overdracht van gegevens van PO (Primair Onderwijs) naar VO (Voortgezet Onderwijs).
In november organiseren we een voorlichtingsavond voor ouders over het onderwijs na de basisschool. Een collega van het VO vertelt over het voortgezet onderwijs in het algemeen. In januari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs allemaal een open dag, waar u samen met uw kind kunt gaan kijken.

In groep 8 bereiden de kinderen zich voor op het voortgezet onderwijs door aan digitale opdrachten werken,op de website www.opwegnaardebrugklas.nl , en door gesprekken met elkaar te voeren over de middelbare school. In de loop van het schooljaar van groep 8 zijn er veel momenten waarop wij samenwerken met het Stedelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de 8+klassen; kinderen die de stof van de basisschool al beheersen, kunnen dan voor enkele dagdelen naar het voortgezet onderwijs voor bijzondere lessen. Voor alle kinderen wordt er een dag georganiseerd waarop ze mee kunnen doen met de minilessen en zo kennismaken met de nieuwe vakken. Al jarenlang stemmen leerkrachten van Archipel en docenten van het Stedelijk lessen op elkaar af: Taal op Nederlands, Rekenen op Wiskunde, etc.
Aan het eind van het schooljaar bezoeken de leerlingen hun toekomstige school.

Facebook