Leerteam

Een belangrijke schakel binnen het ondernemend leren is het leerteam. Het leerteam is een zelfsturend team wat bestaat uit een leerkracht uit de onder-, midden-  bovenbouw en een pedagogisch medewerker van de babygroep, van de peutergroep en van de BSO. In het kader van cultuureducatie maakt ook de Interne Cultuurcoördinator (ICC-er) deel uit van het leerteam. De directie maakt geen deel uit van het leerteam, zij heeft alleen een ondersteunende rol.

Het leerteam is een groep van collega’s die verantwoordelijk is voor inhoudelijke veranderingen en vernieuwingen, voor inhoud, proces en uitvoering. De leden van het leerteam informeren ieder hun eigen achterban.

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter