Leerlingenraad

We hebben op school een leerlingenraad. De raad bestaat uit 8 leerlingen. 
Twee leerlingen uit de volgende groepen: 5, 6, 7 en 8.

Dit schooljaar zitten de volgende leerlingen in de raad:
Koen en Mees - groep 5
Aylin en Annabel - groep 6
Eefje en Elodie - groep 7
Aukje en Floris - groep 8

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
  De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waaroverkan de leerlingenraad vergaderen?

De leerlingenraad neemt ideeën meevanuit de klas.

 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staande ruimte.

Leerlingenraad regelement

 

Facebook