Excellentie in het basisonderwijs


Het team van afdeling onderwijs heeft scholing gehad over de begeleiding van (meer)begaafde kinderen. De doelgroep zijn hoogbegaafde, CITO I - en onder presterende potentiële excellente leerlingen met als doel het samenwerkend verbeteren van welbevinden van de doelgroep: een maximale ontwikkeling voor kinderen die binnen de doelgroep vallen. Op school is een beleidsplan/protocol ontwikkeld. Hierin staat o.a. een routeplan dat ingezet wordt bij vermoedens van hoog/meerbegaafdheid.
Verder zijn er materialen aangeschaft die ingezet kunnen worden bij meerbegaafde leerlingen. Een overzicht hiervan is als bijlage te vinden in het beleidsplan.

Met een plusgroep/verrijkingsgroep werken wij buiten de klas thematisch en projectgericht, passend binnen het ondernemend leren. Het kan zijn dat er leerlingen van eenzelfde groep bij elkaar zitten, maar dit kan ook gemixt worden. Dit onder leiding van de intern begeleider volgens een jaarplanning op de woensdagochtend.

Daarnaast wordt er ook verrijking aangeboden in de klassen door de leerkrachten
Ouder(s) / verzorgers(s) van de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen hierover bericht. Gekeken zal worden naar de (leer)prestaties van de leerlingen, werkhouding en zelfstandigheid, interesses en vaardigheden. De criteria die ook beschreven zijn in het excellentieprotocol.

 

Facebook