Cultuur educatie

Cultuureducatie heeft een belangrijke rol gekregen binnen het ondernemend leren. Hiervoor hebben we een ondernemend kunst en cultuurbeleidsplan voor kinderen van 0 tot 12 jaar geschreven.
Hierin staat o.a. omschreven:
• De activiteitenlijn. Waarbij erbinnen en buitenschoolse activiteiten in een doorgaande lijn zijn ontwikkeld en uitgevoerd
• Thema’s als ouderbetrokkenheid en participatie, talentontwikkeling en de relatie met de wijk.
We volgen nu het subsidie traject: “Cultuureducatie: geen vak apart” de tweede fase.

Aanleiding projectaanvraag was:
We werken hard aan het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs in de 21e eeuw. De laatste decennia is er ontzettend veel veranderd in de maatschappij, hier gaan we als onderwijsinstelling actief in mee. Dat vraagt een andere aanpak en andere vaardigheden van onze medewerkers, maar ook van de kinderen worden andere dingen verwacht. Kinderen van nu zijn de volwassenen van 2030; mensen die hun studie afgerond hebben, die aan het werk zijn, een gezin stichten, volop in het leven staan. Wat hebben zij nu nodig om dat straks te kunnen.
In combinatie met de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen denken wij met dit programma te kunnen werken aan goed onderwijs dat ook gericht is op vaardigheden zoals samenwerken en zelfstandigheid: zelf oplossingen zoeken. Wij vinden het ook belangrijk kinderen te stimuleren zodat zij hun talenten ontwikkelen, niet alleen op cognitief gebied maar ook op creatief gebied.
In de tweed fase gaan we onze kennis meer uitwerken en verdiepen.

Facebook