Coöperatief leren


Coöperatief leren
is een  onderwijsmethode gebaseerd op samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken.De klas wordt ingedeeld in kleine, heterogene groepen en leerlingen in deze coöperatieve leergroepen moeten met elkaar discussiëren over de  leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aan vullen.

De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Tevens is coöperatief leren niet een geheel nieuwe manier van werken, maar een aanvulling op het didactische repertoire van de leerkracht.

Het coöperatief leren is niet geheel gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist ook om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit. Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug. Dit is soms nog een hele opdracht voor een docent, omdat de persoon gewend is aan de positie van leidinggevende op een andere manier. Het werken aan een gedeelde verantwoordelijkheid is vaak voor beide partijen een uitdaging. Het vraagt dan ook om een geleidelijke opbouw.

Basisprincipes

1. Gelijke deelname (ieder lid van het team doet mee)

2. Individuele Aanspreekbaarheid (ieder lid van het team kan het antwoord persoonlijk toelichten)

3. Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid (als één lid van het team niet meewerkt, kan de rest ook niet verder)

4. Simultane Actie (in de groep zijn meerdere leerlingen tegelijkertijd actief).

Als één van de vier principes niet wordt toegepast, is er geen sprake van Coöperatief Leren.

Werkvormen

Om Coöperatief Leren te realiseren in de groep, maken we gebruik van cooperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen die het mogelijk maken om, gebruik makend van de reeds op school aanwezige onderwijsmethodes, de basisprincipes direct in de praktijk toe te passen

Voordelen van coöperatief leren

- het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen
- kinderen leren verbaliseren
- leren kinderen méér leren door onderlinge coaching (twee weten al meer dan één, laat staan vier)
- meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren
- alle leerlingen gaan beter presteren, vooral de leerlingen
- die eerst minder dan gemiddeld presteerden
- de relaties tussen leerlingen verbeteren, ook de multi-etnische relaties
- de ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk

Facebook