Groep 7/8 B

Leerkrachten juf Maartje (ma-di-woe-do) en juf Nicole (vrij).

Welkom in groep 7/8 B

Groep 8 is een belangrijk jaar van de basisschool. Het laatste jaar basisschool waarin veel vieringen en afscheid nemen ook centraal staat. Vergeet niet dat er nog een heel jaar aan vooraf gaat, een jaar waarin nog even de laatste dingen geleerd worden. Er veel leerstof herhaald zal worden waardoor je met een brede basiskennis kan starten in het voortgezet onderwijs.

Welke vakken heb je in groep 7/8?
We hebben de volgende vakken en methodes in groep 7 en 8.

Rekenen (Methode: Wereld in getallen, automatiseren doen we via rekentuin.nl)
Taal en Spelling (Methode: Taal actief)
Gym
Wereldoriëntatie, cultuur en techniek (Methode Alles in 1)

Alles in 1
Alles in 1 is een nieuwe methode waarmee we dit jaar zijn begonnen. Zoals het woord al zegt is het alles in 1, er zitten dus veel meer kanten aan dan alleen aardrijkskunde of alleen geschiedenis. Zo koppelen we de creatieve vakken aan het thema van alles in 1, waardoor we er weer op een andere manier naar kijken. Ook zitten er soms al kleine taalopdrachten in.
We werken gedurende 8 weken aan een thema. 5 weken uit een boek met daarin verschillende onderdelen, zoals een film, een infotekst een gedicht, een verhaal maar ook Engels. De andere weken gebruiken we voor het maken van ons werkstuk, extra teksten of verdieping. Of hebben we nodig omdat we in die weken ook andere zaken hadden zoals CITO.

Klasbord
Wij maken gebruik van klasbord. Klasbord is het communicatieplatform voor het onderwijs.

Klasbord maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; wat de boodschap ook is. Klasbord is een afgeschermde omgeving en dat is wel zo fijn. Als leerkracht heb je de volledige controle. Zo bepaalt de leerkracht wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht.

Eind van het jaar.
Aan het eind van groep 8 gaan we met zijn allen op kamp, en we hebben een musical die we goed oefenen om hem zo goed mogelijk te laten zien.
En dan is het echt tijd om uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.
Er zijn geen items beschikbaar.

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter