Welkom op de pagina van groep 7/8 A

Leerkracht zijn meester Robert (ma-di-woe-vrij) en juf Maartje (do)

In groep 7/8A zitten 23 kinderen, 10 in groep 7 en 13 in groep 8. Wij werken dagelijks aan de volgende vakken:

Rekenen
Wij werken met de WIG5 methode. Per week werken we aan twee doelen, op maandag en dinsdag aan het eerste doel en op woensdag en donderdag aan het tweede doel. Op vrijdag hebben we een test waarbij de kinderen zelf zien of ze de doelen voldoende beheersen. Naast de lessen werken we aan onze eigen taken. Bij de eigen taken oefenen we de doelen die al behandeld zijn.

Alles in 1
Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werken we met de methode Alles in 1. Bij deze methode werken we 8 aangesloten weken aan één thema. Van deze 8 weken staan 3 weken in het teken van instrucie over taal, spelling en begrijpend lezen en 5 weken in het teken van een zaakvak. Tijdens deze 5 weken oefenen we hetgeen we in de instructieweken geoefend hebben. In totaal behandelen we  thema's per schooljaar. Ook de expressieve vakken zijn geïntegreerd in deze methode.

Spelling en Taal
Wij werken met de methode Alles in 1. Wekelijks hebben we drie spellinglessen, te weten op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag hebben we een dictee over de weekwoorden. Tijdens de verwerking van de opdrachten van Alles in 1, werken we aan onze taaldoelen. Dit doen we dus iedere dag.

Rond de herfstvakantie gaan we starten met de spreekbeurten.  

Technisch lezen
We lezen dagelijks in ons eigen leesboek.  De school beschikt over een uitgebreide bibliotheek, zodat we de beschikking hebben over voldoende leesboeken.

Verkeer
Wij maken op woensdag een les en bespreken dit op vrijdag met elkaar.
Groep 7 heeft dit jaar een verkeersexamen. 

Gym
Op dinsdag en donderdag hebben wij gym.

Weektaak
In de bovenbouw werken we met een weektaak. Op de weektaak staan de taken die de kinderen bij het zelfstandig werken moeten maken. De leerlingen plannen zelf op welke dag ze welke taak willen maken. Alle taken moeten op vrijdag af zijn.

Bij de kanjertraining werken we uit een werkboek in groep 7 en 8. We maken opdrachten in het boek en doen vertrouwensoefeningen in de klas.  

......................................elk moment is een kanjermoment...........................................

Als u graag op de hoogte gehouden wilt worden van de actuele gebeurtenissen kunt u kijken op onze groepenpagina waar de artikelen staan. Vergeet ook zeker niet om de fotopagina regelmatig te bezoeken.

Nog veel lees- en kijkplezier!

 

 

Er zijn geen items beschikbaar.

Twitter