GROEP 5/6 

In deze groep geeft les meester Pascal (ma-di-woe-do-vrij (om de week) en juf Anje (vrij. (om de week).

Onze groep bestaat uit 27 kinderen. Elf kinderen in groep 5 en 16 in groep 6. We starten in september met het thema “Europa” uit de methode alles in 1. De alles in 1 thema’s worden regelmatig afgewisseld met de zogenaamde alles apart weken. In deze weken krijgt het onderdeel taal veel aandacht en worden nieuwe zaken geïntroduceerd. Naast deze methode werken we structureel met de methode “Goed begrepen”, voor wat betreft het begrijpend lezen. Ook wordt deze methode gebruikt voor het huiswerk. De kinderen krijgen vanaf groep 6 wekelijks huiswerk.

                               

Bij het rekenen maken we gebruik van WIG versie 5. Dit is een digitale lesmethode. Verder maken we gebruik van aanvullende lesmaterialen als redactiesommen van Ajodakt en rekentuin.

We werken met een weektaak zodat we leren in te zien wat er van ons verwacht wordt en ook leren we zo ons werk te plannen. Onze onderwijsassistent Juf Jette ondersteunt ons hierbij. Zij werkt op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend in onze groep

Rekentuin en Taalzee zijn een onderdeel van ons weekprogramma. Beide methodieken kunnen ook thuis geoefend worden. We vinden het belangrijk een goede balans te vinden in het werken achter een scherm als het verwerken van de lesstof op papier.

Het schrijven heeft ook zijn plek binnen het weekrooster van groep 5 en 6. Hiervoor wordt de methode “Pennenstreken” gebruikt.

 

‘Groep 5 en 6-groeten’,

Pascal Schuck/Anje Bechtel -> leerkrachten &

Jette Tank -> onderwijsassistent

                               

 

 

Er zijn geen items beschikbaar.

Facebook