Groep 3

Leerkrachten: juf Erika (ma-di-woe-do) en juf Ilse (vrijdag)

Parro
Wij maken gebruik van Parro. Parro is het communicatieplatform tussen leerkracht en ouders.

Parro maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk en veilig! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; wat de boodschap ook is. Parro is een afgeschermde omgeving en dat is wel zo fijn. Als leerkracht heb je de volledige controle. Zo bepaalt de leerkracht wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht.

Lezen
We leren lezen met de Kim-versie van de methode Veilig leren lezen. Elke 2 dagen leren we een nieuw woordje waarvan de letters in ons klik klak boekje gaan. Met deze letters kunnen we dan zelf weer woordjes maken. Als we alle letters kennen gaan we heel veel verhaaltjes lezen.

Schrijven
De letter die we leren lezen, leren we ook schrijven op dezelfde dag. We schrijven meteen in schrijfletters. Dit doen we met de methode Pennenstreken. Ook leren we de cijfers schrijven.

Rekenen
We hebben een werkboek voor rekenen van de methode Wereld in getallen. Het eerste halfjaar zijn we vooral druk met de getallen 1 t/m 40. Wie zijn de buren van dit getal? Wat betekent dat eigenlijk 27? Met bussommen leren we de tekens + en -.
Het tweede half jaar gaan we optellen en aftrekken tot 20.

Alles in 1
Al onze expressie vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en drama) zitten in de methode Alles in 1. Deze vinden plaats op maandag-, dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag. Ook doen we met groep 4 mee aan Engelse les en verkeer. In de methode van Alles in 1 werken we ook aan onze sociaal emotionele ontwikkeling , daarnaast gebruiken we lessen uit de Kanjertraining.

Gym
Op dinsdag en donderdag gymmen we in onze eigen gymzaal. 

Groep 4

Algemeen
Wij werken voor spelling, lezen, taal en expressie uit de methode Alles in 1. Alleen voor rekenen (Wereld in getallen), schrijven (Pennenstreken) en gymnastiek gebruiken we andere methoden. We werken in aanpakken. 

Aanpak 1 krijgt meer begeleiding, extra instructie etc. 
Aanpak 2 krijgt de basisstof. 
Aanpak 3 verkorte instructie en extra uitdaging als dat nodig is.

Lezen
In groep 4 ligt de nadruk op vlot en vloeiend leren lezen en de uitbreiding van de woordenschat. Op maandag, woensdag en vrijdag starten we de dag met 15 minuten lezen.  Ook gaan we regelmatig naar de schoolbibliotheek waar we kunnen kiezen uit veel leuke boeken!

Begrijpend lezen
Met de begrijpend leeslessen lezen we in het projectboek van Alles in 1. Via de verhalen, weetteksten en gedichten leren we nieuwe woorden kennen. De inhoud sluit aan bij de 5 projecten aardrijkskunde, jij en ik, geschiedenis, techniek en natuur.

Rekenen
We zijn druk aan het oefenen om + en - t/m 10 goed te automatiseren. De volgende stap is over het tiental heen. En ook de tafel van 1,2 5 en 10 om mee te beginnen. We oefenen nu veel op tempo, coöperatief maar ook door tempotoetsen te maken. Bij het klokkijken oefenen ook al met digitale tijd; voor de middag en na de middag dus bijvoorbeeld 11.00 uur = 23.00 uur.

Taal en spelling
We doen elke dag een taalles. We leren veel nieuwe woorden, doen spreek- en luisteroefeningen en schrijven teksten. 
Voor spelling geldt dat er steeds meer regels bijkomen,  dus moeten we goed nadenken en de regels herhalen. 

Schrijven
We leren alle hoofdletters en oefenen goed op het juist aan elkaar schrijven van woorden. We herhalen de hoofdletters veel zodat we ze straks kunnen dromen! En dan letten we natuurlijk op de potloodgreep en al snel op de pengreep.

Expressie
Op de middagen is er tijd voor creativiteit. We hebben dan afwisselend drama, muziek, tekenen of knutselen. We gebruiken hiervoor de methode alles in 1. Doordat het onderwerp aansluit op de zaakvakken zijn de opdrachten voor de kinderen betekenisvol.

Gym
Op dinsdag en donderdag hebben we gym. 

Er zijn geen items beschikbaar.

Twitter