Groep 3

Leerkrachten: juf Erika (ma-di-woe-vrij) en juf Mascha (do)

Klasbord
Wij maken gebruik van klasbord. Klasbord is het communicatieplatform voor het onderwijs.

Klasbord maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; wat de boodschap ook is. Klasbord is een afgeschermde omgeving en dat is wel zo fijn. Als leerkracht heb je de volledige controle. Zo bepaalt de leerkracht wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht.

Lezen
We leren lezen met de methode veilig leren lezen. Elke 2 dagen leren we een nieuw woordje waarvan de letters in ons klik klak boekje gaan. Met deze letters kunnen we dan zelf weer woordjes maken. Als we alle letters kennen gaan we heel veel verhaaltjes lezen.

Schrijven
De letter die we leren lezen, leren we ook schrijven op dezelfde dag. We schrijven meteen in schrijfletters. Dit doen we met de methode Pennenstreken. Ook leren we de cijfers schrijven.

Rekenen
We hebben een werkboek voor rekenen van de methode wereld in getallen. Het eerste halfjaar zijn we vooral druk met de getallen 1 t/m 40. Wie zijn de buren van dit getal. Wat betekent dat eigenlijk 27? Met bussommen leren we de tekens + en _. 
Het tweede half jaar gaan we optellen en aftrekken tot 20.

Workshops
Al onze expressie vakken (tekenen, handvaardigheid, drama) vinden plaats op vrijdag middag. De leerkrachten en ouders geven dan workshops aan ongeveer 10 kinderen van groep 3, 4 en 5. De kinderen mogen kiezen aan welke workshop ze deze periode deelnemen.

Muziek
Elke woensdag hebben we muziekles uit de methode moet je doen. We leren dat je muziek ook kunt schrijven en dat je kunt lezen hoe je moet spelen op een instrument.

Kanjerles
Een keer in de week is er kanjerles. Wij hebben het boek Max en de vogel. Bij de kanjerles leer je sociale vaardigheden en hoe je ruzie kunt voorkomen. 

Verkeer
De tweede helft van groep 3 werken we uit een verkeers werkboekje. Waar kun je veilig spelen, lopen en fietsen?

Gym
Op dinsdag en donderdag gaan we lekker gymmen in onze eigen gymzaal. 

Groep 4

Algemeen
Wij werken met spelling, lezen en rekenen in aanpakken. 

Aanpak 1 krijgt meer begeleiding, extra instructie etc. 
Aanpak 2 krijgt de basisstof. 
Aanpak 3 verkorte instructie en extra uitdaging als dat nodig is.

Lezen
In groep 4 ligt de nadruk op vlot en vloeiend leren lezen en de uitbreiding van de woordenschat. Op maandag, woensdag en vrijdag starten we de dag met 15 minuten lezen.  Ook gaan we regelmatig naar de schoolbibliotheek waar we kunnen kiezen uit veel leuke boeken!

Begrijpend luisteren
Met de begrijpend luisterlessen, leest de juf een verhalen- of informatieboekje en leren we nieuwe woorden kennen. De inhoud sluit  aan bij de projecten natuur, geschiedenis of aardrijkskunde. 

Rekenen
We zijn druk aan het oefenen om + en - t/m 10 goed te automatiseren. De volgende stap is over het tiental heen. En ook de tafel van 1,2 5 en 10 om mee te beginnen. We oefenen nu veel op tempo, coöperatief maar ook door tempotoetsen te maken. Bij het klokkijken oefenen ook al met digitale tijd, voor de middag en na de middag dus bijvoorbeeld 11.00 uur = 23.00 uur.

Taal en spelling
We doen elke dag een taalles. We leren veel nieuwe woorden, doen spreek- en luisteroefeningen en schrijven teksten. 
Voor spelling geldt dat er steeds meer regels bijkomen,  dus moeten we goed nadenken en de regels herhalen. 

Schrijven
We leren alle hoofdletters en oefenen goed op het juist aan elkaar schrijven van woorden. We herhalen de hoofdletters veel zodat we ze straks kunnen dromen! En dan letten we natuurlijk op de potloodgreep.  Bij keuzewerk kunnen we  ook zelfstandig oefenen in het oefenschrijfboekje.

Workshops
Op de vrijdagmiddag is er tijd voor creativiteit. We hebben dan afwisselend drama, muziek, tekenen of knutselen. Soms alleen met je eigen klas, soms van een andere leerkracht en soms wisselen we alles door elkaar.

Gym
Op dinsdag en donderdag hebben we gym. 

Er zijn geen items beschikbaar.

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter