Buitenschoolseopvang (BSO) - de Kolibrie

Buitenschoolse opvang EC Theo Thijssen                                  

Op de locatie EC Theo Thijssen wordt  de buitenschoolse opvang verzorgd door Smallsteps+Partou kinderopvang.

 

Groepsruimte

De buitenschoolse opvang is gesplitst in twee ruimtes.

 

De ruimte van de Koolwitjes is bedoeld voor kinderen van 4 jaar t/m 5 jaar (groep 1 en 2).

De ruimte van de Kolibrie is bedoeld voor kinderen van 6 jaar t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8).

 

De ruimte van de Koolwitjes

's Ochtends bevindt zich hier de peuterspeelgroep.

 

De ruimte is zo ingericht dat kinderen van verschillende leeftijden er op een uitdagende manier kunnen spelen en ontwikkelen.

In deze ruimte is een bouwhoek, een poppenhoek, een leeshoek en een knutselhoek.

Er wordt aandacht besteed aan het thema door middel van het “ondernemend leren”. De activiteiten passen bij het thema en sluiten aan bij de school.

 

Om 14.00 uur worden de kinderen door de pedagogisch medewerksters bij de klaslokalen opgehaald. We drinken limonade en eten een biscuitje.

BSO is vrije tijd. Er is ruimte voor vrij spel, buiten spelen, spelen met ontwikkelingsmateriaal en knutselen.

 

Om 16.00 uur eten we fruit en drinken limonade. Daarna worden 2 kinderen uitgekozen die bij de Kolibrie mogen spelen.

 

Wanneer blijkt dat een kind beter tot zijn recht komt bij de Kolibrie, dan wordt hij of zij in deze groep geplaatst.

 

De ruimte van de Kolibrie

In deze ruimte is een bouwhoek, een leeshoek, een knutselhoek, een chill ruimte, een Wii spelletjes hoek en een Ipad spelletjes ruimte.

Voor sport en spel gaan we naar de gymzaal en soms knutselen we in het handenarbeidlokaal van de school.

 

Er wordt aandacht besteed aan het thema “ondernemend leren”. De activiteiten passen bij het thema en sluiten aan bij de school.

 

Om 14.00 uur komen de kinderen zelfstandig naar de BSO. We drinken limonade en eten een biscuitje.

BSO is vrije tijd. Er is ruimte voor vrij spel, buiten spelen, spelletjes spelen op de Ipad (v.a. 7 jaar) en knutselen. Als de groep het toelaat, gaan we sporten in de gymzaal.

 

Om 16.00 uur eten we fruit en drinken limonade. Na het fruit eten mogen de kinderen ook op de Wii spelen.

 

Openingstijden

BSO de Koolwitjes en BSO de Kolibrie zijn tijdens de schoolweken geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Op woensdag zijn we geopend van 12.30 uur tot 18.00 uur en krijgen de kinderen een lunch aangeboden. Bij studiedagen van de school is er uiteraard ook opvang mogelijk.

 

Incidentele opvang/ruilen

Incidentele opvang en ruilen van opvangdagen is in overleg met de pedagogisch medewerksters mogelijk.

 

De voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 8.30 uur geopend.  De pedagogisch medewerksters zorgen ervoor dat de kinderen op tijd in de klas zitten.

Indien gewenst verzorgen wij ook opvang vanaf 7.00 uur.

 

Schoolvakanties

De BSO's in Zutphen werken in de schoolvakanties samen; opvang vindt plaats op locatie het Zwanevlot in Zutphen.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Tijdens vakanties is er een speciaal activiteitenprogramma. De activiteiten passen bij een thema en er is ook een grote activiteit.

 

De opvang wordt verzorgd door gekwalificeerde medewerkers, die werken volgens het pedagogisch beleid van het Kindercentrum.nl.  Ook is er vaak een stagiaire aanwezig. (Bijvoorbeeld pedagogisch werk, SPH/pedagogiek, of een beroepsoriënterende stage)   

 

 

 

Meer informatie over opvangmogelijkheden en kosten vind u op de website van Smallsteps+Partou: 

 

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/zutphen-theo-thijssen/kinderdagverblijf?Campaign=58 

of bel met de afdeling klantenservice 0800 0091

 

 

Er zijn geen items beschikbaar.

Facebook